[English] [Polski]
   HOME       O FIRMIE       PRODUKTY I USŁUGI       BAZY DANYCH   
   Baza internetowa - Gospodarka SŚDP       ePIB   
INFORMACJA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA
PONT Info - Gospodarka
Sektor Średnich i Dużych Przedsiębiorstw (SŚDP) - ponad 9 osób
Sektor Małych Przedsiębiorstw (SMP) - do 9 osób
PONT Info - Region
PONT Info - Finanse Samorządów
PONT Info - Nieruchomości
MONITOROWANIE ZJAWISK I PROCESÓW GOSPODARCZYCH ORAZ SPOŁECZNYCH
PROGRAMY ANALITYCZNE
BADANIA MARKETINGOWE I ANALIZA RYNKÓW
PONT Info - HOME Produkty i usługi INFORMACJA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA PONT Info - Gospodarka
System PONT Info - Gospodarka


System baz danych PONT Info - Gospodarka umożliwia monitorowanie stanu oraz zmian zachodzących w aktywności ekonomicznej oraz sytuacji finansowej sektorów gospodarki. Obejmuje on dwa podsystemy:

PONT Info - Gospodarka - Sektor Średnich i Dużych Przedsiębiorstw (SŚDP) - dotyczy on przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób

PONT Info - Gospodarka - Sektor Małych Przedsiębiorstw (SMP) - dotyczy on przedsiębiorstw zatrudniających 9 i mniej osób

02-796 Warszawa, ul. Bronikowskiego 51,
Tel.: (48-22)649 68 87, Tel./Fax (48-22)649 68 86,
E-mail: pont@pontinfo.com.pl