O firmie Logowanie Wejście Pomoc Przykład Kontakt Kup dostęp
 
System PONT Info - Gospodarka - Sektor Średnich i Dużych Przedsiębiorstw

Sektor średnich i dużych przedsiębiorstw obejmuje, zgodnie z klasyfikacją GUS, firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników. System PONT Info - Gospodarka - SŚDP opisuje za pomocą zestawu około 100 wskaźników sytuację ekonomiczno-finansową we wszystkich branżach polskiej gospodarki według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wewnątrz każdej z branż firmy są grupowane ze względu na wielkość mierzoną liczbą zatrudnionych.

Dla każdej z grup firm podawane są zarówno wartości wskaźników dla całej grupy traktowanej łącznie jak i, co stanowi o unikalności systemu, wartości wskaźników dla tych pojedynczych firm (bez ujawniania ich nazw), które charakteryzują się szczególną pozycją wśród firm należących do danej grupy. Umożliwia to nie tylko monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej wszystkich branż polskiej gospodarki, ale przede wszystkim wszechstronną ocenę kondycji Państwa firmy (oraz klientów i konsumentów itd.) na tle innych firm działających w tych samych branżach.

Informacje zawarte w systemie oparte są na pełnych, oficjalnych danych GUS zawartych w sprawozdaniach F-01 i F-02 i obejmują okres począwszy od 1990 r. W każdym roku następuje 5-krotna aktualizacja danych (po każdym kwartale na podstawie bieżącej sprawozdawczości ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych - sprawozdanie F-01, po każdym roku na podstawie bilansu oraz rachunku wyników - sprawozdanie F-02).

Internetowa baza danych PONT Info - Gospodarka - Sektor Średnich i Dużych Przedsiębiorstw jest zarządzana przez firmę BUSINESS MEETING POINT 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519, tel. 731 313 535, e-mail: biuro@epib.pl, WWW: www.epib.pl.


Wejście - jeżeli nie posiadasz hasła, a chcesz bezpłatnie skorzystać z Systemu

Logowanie - jeżeli wykupiłeś płatny dostęp i posiadasz hasło

Przykład - aby przejrzeć praktyczny przykład wykorzystania Systemu

Pomoc - aby uzyskać pomoc w korzystaniu z systemu

Kup dostęp - aby zakupić płatny dostęp
PONT Info Sp. z o.o.
05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 84 A,
Tel.: (48-22) 702 00 68
E-mail: pont@pontinfo.com.pl,
WWW: www.pontinfo.com.pl
BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519,
Tel.: 731 313 535
E-mail: biuro@epib.pl,
WWW: www.epib.pl
NIP: 854-217-68-28